Menü Bezárás

Együtt a nyelvhazában – bemutattuk antológiánkat a Molnár C. Pál Múzeumban

2021. november 12-én, pénteken Budapesten a Molnár C. Pál Múzeumban egy gyönyörű est keretében bemutattuk az Együtt a nyelvhazában – A kanadai Kalejdoszkóp folyóirat versválogatása / Belonging Through Language – A collection of poems published in Canadian Kaleidoscope Magazine című antológiánkat.

Csillag Péter, a Molnár C. Pál Múzeum vezetője felidézte Dancs Rózsával való ismeretségét és munkakapcsolatát, ezen belül is azt, miként és mikor kerültek a Kalejdoszkóp címlapjára és hasábjaira a Molnár C. Pál-alkotások felvételei (például a 2019. május–júniusi kiadásban). Horváth Gábor Miklós költő, az antológia egyik szerzője és a műsor vezetője először Dancs Rózsát kérdezte arról, miért tartotta fontosnak a könyv megjelentetését és milyen szerkesztési elvek mentén eszközölte a versválogatást. A jelenlévők megtudhatták, hogy Dancs Rózsa azokból a klasszikus és kortárs költeményekből válogatott, amelyek valaha is megjelentek a Kalejdoszkóp hasábjain, a magyar mellett angol fordításban is. Dancs Rózsa beszélt a folyóirat elindításáról, a gazdag múltról és a változó jelenről, amely férje, Telch György elvesztéséből és a járványhelyzet okozta nehézségekből fakad.

Varga Gabriella, a Misszió Média Kiadó vezetője szólt a mindössze két éve alapított kiadóhivatal diaszpóraszolgálatáról, amit elsősorban az Életünk újság, az európai magyar katolikusok havilapja fémjelez, illetve most már az antológia is, amely a Dancs Rózsához fűződő közel két évtizedes barátságuk és szoros együttműködésük nyomán született. A Pannonhalmáról érkező és díszvendégként jelen lévő Gaál Katalin, Gaál András festőművész özvegye megható szavakkal elevenítette fel három hónapja elhunyt férjének a könyv kapcsán átélt kétszeri örömét: Rózsa felkérését egy festményreprodukciónak a borítón való elhelyezésére, majd a kötet megjelenését, benne hat alkotás színes felvételével. „A mai este lenne a harmadik öröme” – mondta Katalin asszony elérzékenyülve, és vele nemcsak lánya és unokája, Ágota és Réka illetődött meg, de mindenki, aki a teremben jelen volt.

Agócs Sándor Szarvasűző és A kezdet – Mózsi Ferencnek – odaátra, Pósa Zoltán Szováta, Csíksomlyói Mária és Segíts meg szerelmem – Barna Mártának házassági évfordulónkra, Horváth Gábor Miklós pedig a Pilinszky és a tél című versét olvasta fel a kötetből. Simon Lajos annak szimbólumaként, hogy a kötet, amellyel ismerkedünk, kétnyelvű, felolvasta Sajgó Szabolcs mielőtt elmegyek című versének angol fordítását, majd Dancs Rózsa az eredeti, magyar változatot is ismertette a jelenlévőkkel. Ugyancsak Dancs Rózsa tolmácsolta Tomschey Ottó költő, műfordító alkalomra írt Nyelvhaza című versét. Fehérváry Lilla előadóművész az esthez illően klasszikus és kortárs költők megzenésített verseivel örvendeztette meg a közönséget.

 Tomschey Ottó: Nyelvhaza
  
 Magyar vagyok, innen a Duna-tájról;
 Kárpát-medence: ez az otthonom,
 Mely mindig úgy ragyog, mint napnyugtától
 Egy nagy aranygömb templomtornyokon.
  
 Egy népnek és egy nyelvnek a hazája,
 Mely osztatlan bár szerteszaggatott.
 A nyelvhaza, ez jellemző reája,
 Mert egységet csak nyelve adhatott.
  
 Árpád előtt és Árpádnak utána
 Egy nagy vihar volt a történelem:
 Népekről, nyelvekről regél a fáma,
 De tényeket nem mondhat senkisem.
  
 Hamis rokonságunk az észak népe,
 A délibábban vélték látni őt
 És ezt sulykolták kényszerképzetébe
 Százötven éve a Habsburg-idők.
  
 A nyelvünk él és hála mindazoknak,
 Kik ápolják fáradhatatlanul,
 Az áldás, amit munkájukért kapnak,
 Nyelvünkre újra s újra visszahull.
  
 A nyelvhazának nincs sehol határa,
 A nyelv nem szétválaszt, de összetart
 S különbség nélkül így foglal magába
 Ma mindenkit, ki bírja a magyart.

Igazán kedves, szép késő őszi este volt, már az advent küszöbének hangulatában, örömteli elsőtalálkozásokkal és vidám viszontlátásokkal, friss meleg pogácsával és székelyföldi házipálinkával, mindez egy szemünknek és szívünknek kedves művész, Molnár C. Pál gyönyörű alkotásai között.

Az est élményein túl minden jelenlévő magával vitte az Életünk újság 2021. áprilisi számát, amelynek Évfordulók rovatában Molnár C. Pál is feltűnik, 2021. szeptemberi számát, amelyben Dancs Rózsa búcsúzik Gaál András festőművésztől, nem utolsósorban a 2021. novemberi számot mint a legfrissebb kiadást.

Hálásak vagyunk a Jóistennek, a házigazdáknak, a szervezőknek és a sok kedves vendégnek, hogy ez az est létrejöhetett és ezt a csodás élményt együtt átélhettük!

Varga Gabriella
Fotók: Tófalvi Balassa Szilvia

Képgalériánkat IDE KATTINTVA tekintheti meg.
Vélemény, hozzászólás?