Menü Bezárás

Isten kegyelme – A reformáció vasárnapja

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék” (Efézusi levél 2:8–9).

Hányan szeretnek találóskérdésest játszani? Ennek az igehirdetésnek az elején játszunk egy kicsit. Találjuk ki, hogy melyik cég szlogenjei lehetnek a következők:

1. „Ízleld meg az érzést.”
2. „A kezedben, nem csak a szádban olvadunk.”
3. „Just do it.”
4. „The happiest place on Earth.”
5. „Save money. Live better.”

Minden terméknek, cégnek vagy mozgalomnak van egy szlogenje. A reklámkészítők és a marketingesek rengeteg időt, erőt és pénzt áldoznak azért, hogy egy jó szlogent, jelmondatot találjanak, ami felkelti a figyelmünket, megragad bennünk és – pozitív módon – segít emlékezni a termékükre.

A reformációnak is lehetett jelmondata vagy szlogenje. Úgy gondolom, hogy a nagy reformátor, Luther Márton is kitalálhatott egy szlogent, egy jelmondatot, miután rádöbbent arra, hogy a Krisztusban való üdvösséget nem lehet kiérdemelni cselekedetek által, hanem kegyelemből kapjuk a hitünkön keresztül, és az Isten ajándéka. Luther Márton jelmondata lehetett volna ez: „Kegyelemből, hit által.”

A teológiai tanulmányaim alatt, amikor készültem a félév végi vizsgákra, a teológustársaimmal együtt mindig azt mondtuk, ha valaki megkérdezte tőlünk, hogyan fogunk levizsgázni: „Kegyelemből, hit által.” És levizsgáztunk…, ami vagy így, vagy úgy sikerült…

Luther Márton kereste és kutatta az Isten igazságát, és a Szentlélek megvilágosította számára, hogy az üdvösség egyedül Isten kegyelméből van, a benne való hit által. Nagy hangsúlyt fektetett – a Szentírás tanítása alapján – arra, hogy egyedül Jézus Krisztusban, a benne való hit által tartatunk meg, Őbenne van bűneink bocsánata, csak Ő válthat meg minket és csakis Őáltala lehet örök életünk.

Ha mindezt egyetlenegy szóval szeretnénk összefoglalni, akkor kijelenthetjük, hogy mindez a KEGYELEMről szól. Isten irántunk való kegyelmének három része van: szeretet, megbocsátás és elfogadás. Mindhármat megkaptuk Krisztus által. Pál apostol pontosan erről ír az Efézusi levélben: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék” (Ef. 2:8–9).

Isten kegyelmét nem a cselekedeteink által kapjuk meg. Nem tudunk annyi jót tenni, hogy kiérdemelhetnénk a mennyei Atya szeretetét, megbocsátását és elfogadását. Emellett az üdvösség nem kegyelem pluszcselekedetek. Nem arról szól, amit mi tettünk. Nem is a tisztességes életünk miatt kapjuk meg és nem is azért, mert nem vétkeztünk. Sőt azon sem múlik, hogy mennyi jót tettünk. Isten kegyelme az, hogy üdvözülhetünk a Jézus Krisztusban való hit által, és ez Isten ajándéka a mi számunkra.

Hányan szeretitek a nagyon olcsó, sokszor hasznavehetetlen dolgokat? Nem hinném, hogy bárki is szereti a nagyon olcsó dolgokat, az olcsóságokat. Ha valamiből olcsót veszel, akkor az annyit is ér, amennyit fizettél érte. Éppen ezért bölcseknek kell lennünk és azokat az árucikkeket vásároljuk meg, amik sokkal tovább tartanak, mint például egy olcsóság.

Az olcsóság fogalma a keresztyénségben is megtalálható, amikor a kegyelemről beszélünk. Dietrich Bonhoeffer, a briliáns teológus – aki német lelkipásztorként életét adta a második világháború alatt, amikor a nácik a zsidókat üldözték – ezt írta az „olcsó kegyelemről” a Követés című könyvében: „Az olcsó kegyelem a megbocsátás hirdetése bűnbánat nélkül, keresztség egyházfegyelem nélkül, úrvacsora a bűnök megvallása nélkül, feloldozás személyes bűnvallás nélkül. Az olcsó kegyelem: kegyelem tanítványság nélkül, kegyelem kereszt nélkül, kegyelem az élő és emberi testet öltött Jézus Krisztus nélkül.”[1]

A keresztyénségben szintén megtörténhet, hogy az olcsó kegyelemhez ragaszkodunk, amivel azonban nem jutunk sokra. Éppen ezért a legdrágábbra van szükségünk…, és a legdrágább az, hogy Isten kegyelmét az Ő Fiában, Jézus Krisztusban kaptuk meg. Ezért semmit nem kell fizetnünk, hanem egy tudatos döntést kell meghozni, hogy elfogadjuk ezt a Kegyelmet.

Jézus meg akarja újítani az Ő Egyházát és ezt a teremtett világot…, és ezt először veled és velem kezdi. Ezért nincs helye az életünkben az olcsó kegyelemnek, hanem ahelyett fogadjuk el Isten szerető, megbocsátó és elfogadó kegyelmét, melyet éljünk meg életünk minden napján kegyelemből, hit által. Ámen.

Ft. Dr. Krasznai Csaba
püspök
Krisztus Egyesült Egyháza
Kálvin Egyházkerület

Válaszok:
1. Coca-Cola
2. M&M’s
3. Nike
4. Disneyland
5. Walmart


[1] Dietrich Bonhoeffer: Követés. Luther Kiadó – Harmat Kiadó, Budapest.

Vélemény, hozzászólás?