Menü Bezárás

Krasznai Csaba püspök: Húsvét ünnepe

Romolo Tavani: Üres a sír

Lekció: Máté 28:1–7
Textus: „Ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok” (1Korinthus 15:16–17).

Mit jelent számodra Jézus feltámadása? Nem egyszerű kérdés, ugye? Mielőtt ezt megválaszolnánk magunkban, fontos néhány más lényeges kérdést is tisztázni a húsvéttal kapcsolatban ahhoz, hogy rájöjjünk, mi is a jelentősége ennek az ünnepnek a személyes életünkre nézve.

Az első például, hogy mit ünneplünk húsvétkor. Nem mást, mint azt, hogy a Názáreti Jézus feltámadt a halálból.

Ez rögtön egy következő igen fontos kérdéshez vezet minket: igaz az, hogy Krisztus feltámadt a halálból? Mert ugyebár nagyon sokan vitatkoznak azon, hogy Jézus feltámadt-e a halálból vagy sem.

Hát igen, nem mindennapos dolog, hogy valaki meghal, majd életre kel. Első hallásra kicsit úgy hangzik, mint egy mese, amit gyermekeinknek szoktunk elmondani, hiszen annyira természetellenes, abszurd a halottak közül való feltámadás. Liberális teológusok például ki is hagyják a Bibliából, mert azt mondják, hogy egyáltalán nem lehet felfogni ésszel, ami húsvét hajnalán történt. Arra nem lehet racionális, logikus magyarázatot adni.

Talán minket, keresztyéneket is megkísérthet a gondolat, hogy feltesszük a kérdést: vajon tényleg igaz? Jézus valóban feltámadt a halálból? Vagy az is megeshet, hogy már csak hallgatjuk a történetet húsvétról-húsvétra, és kicsit „elcsépeltté”, megszokottá vált már számunkra.

Tehát mind a bibliai időkben, mind napjainkban találunk olyanokat, akik megkérdőjelezik a feltámadás tényét.

Pál apostol például – aki korábban igencsak hitetlenkedve, szkeptikusan kezelte Jézus Krisztus feltámadását – ezt írja egy olyan csoportnak, akik nem hittek az Úr feltámadásában: „Ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok” (1Kor. 15:16–17).

Isten egyik nagy szolgája, D. L. Moody – a XIX. században élt híres amerikai evangélista – mindazt, amiről Pál apostol írt, így összegezte: „A feltámadás az alapköve annak a boltívnek, amelyen a hitünk nyugszik. Ha Krisztus nem támadt fel, akkor kétségbe vonhatjuk, hogy azok a szemtanúk hazudnak. Ha Krisztus nem támadt fel, akkor nincs bizonyítékunk arra, hogy Jézus keresztre feszítése különbözik a két latorétól, akik vele együtt szenvedtek. Ha Krisztus nem támadt fel, akkor lehetetlen elhinni azt, hogy az Ő engesztelő halála elfogadtatott.”1

Azonban – a személyes életünkre nézve – az előbbi kérdéseknél még fontosabb az, hogy mit jelent Jézus feltámadása a halálból a te számodra és az én számomra – és ezzel el is jutottunk az igehirdetés elején hallott kérdéshez.

Ha nem tudod, engedd meg, hogy segítsek. A választ a következő igeversben találjuk meg: „Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által” (Róma 8:11).

E bibliai vers kijelentése szerint bizonyosak lehetünk afelől, hogy ami Jézussal történt, az velünk is meg fog történni egy nap. Feltámadunk Krisztus által a halálból és új életben részesülünk. Azonban már itt a földön megtapasztalhatjuk az új élet áldását. Hiszen nem kell a bűn fogságában élnünk, hanem egy új életre támadhatunk fel Krisztus kegyelme által, ha elfogadjuk Őt mint Urunkat és Megváltónkat. Tehát itt van a válasz a kérdésre: Jézus új életre kelt téged és engem. Emellett, nem a halálé az utolsó szó. Sokkal több van a halál után, mint azt gondolnánk! Az Úr ígérete szerint mi magunk is feltámadunk a halálból. Más formában létezünk majd, mint a mostani testünk, de mégis megtörténik.

Krisztusban tehát a feltámadás mindannak az érvényesítése és megerősítése, amit Ő mondott és tanított. Mindez azt bizonyítja, hogy Isten királysága, országa létezik és valóságos, mert maga a Király is él. Ez a tény az alapköve a keresztyén hitnek.

Van még egy utolsó kérdés: mi a válaszunk a feltámadás tényére?

Az ünnepi úrvacsora liturgiájában van egy kérdés, amely így hangzik: „Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból és e földi élet után nekünk örök életet ajándékoz?”

Én ezt hiszem és vallom! Ámen.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek! Isten áldjon meg bennünket szeretetben, békességben, örömben és jó egészségben!

Ft. Dr. Krasznai Csaba
püspök
Krisztus Egyesült Egyháza
Kálvin Egyházkerület


1Angol nyelvről fordítva.
D. L. Moody, “Jesus Arose: So Shall We” (sermon)
https://www.christianitytoday.com/ct/2004/april/21.94.html

Vélemény, hozzászólás?