Menü Bezárás

Krasznai Csaba református püspök új évi üzenete és imája: „Ha Isten velünk…”

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Római levél 8:31)

A jó kezdet sok mindent meghatározhat. Vannak is mondásaink a kezdetekről életünk különböző helyzeteire, mint például: „Jó kezdetnek jó a vége. Jól kezdett ének nem nehéz a kántornak. Minden nagynak kicsiny a kezdete. Minden kezdet nehéz. Az első benyomás tartós.”

Különösen sokat gondolkozunk a kezdetekről az új év elején. Kezdjük hát a 2023-as évet egy olyan bibliai igével, amely hiszem, hogy mindannyiunk számára áldásul fog szolgálni. A Római levél 8. részében a következő igét találjuk: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” Ebben a rövid mondatban nagyszerű biztatást és bátorítást találhatunk a mindennapokhoz, melyben olyan erő van, amit sehol máshol és senki mástól nem kaphatunk meg, egyedül az Úristentől, az Ő szent igéjén keresztül.

Ha Isten velünk van, akkor lehetnek a körülmények mostohák, lehetnek a kilátások sötétek, átcsaphatnak a hullámok a fejünk fölött, valahogy mégis van reménység, hogy az Úr utat készít számunkra. Megbizonyosít bennünket afelől, hogy a lehetetlen helyzetekben is velünk az Isten!

Ezzel kapcsolatosan hadd osszak meg egy rövid történetet a magyar történelemből. Bocskai István fejedelem kész volt a hatalmas Habsburg Birodalommal is szembeszállni akkor, amikor a reformáció bibliai igazságát és az azzal együtt járó vallásszabadságot ki akarta harcolni a magyar nép számára. Az esélyt a győzelemre nem lehetett kedvezőnek mondani. Mégis ő pontosan ezt az igét, a Római levél 8. rész 31-ik versét hímeztette zászlóira. Ezt a hitét, e hitvallást és imádságot Isten megáldotta és az 1606-os bécsi békében Bocskai – a hajdúkkal szövetkezve – rákényszerítette a Habsburgokat, hogy kezdjék el tiszteletben tartani és elfogadni a reformáció egyházait Magyarországon.

Tisztában vagyunk azzal, hogy ebben az életben harc folyik a jó és a gonosz között, a reménység és a kétségbeesés között, az egészség és a betegség között, a hit és a kétség között, a mások szeretete és önmagunk szeretete között, az alázat és a büszkeség között, az igazság Lelke és „a hazugság atyja” között, aki a szentek vádlója (Jel.12:10). Mivel azonban Isten megmutatta, hogy Ő velünk van Krisztusban, ezért keresztüljuthatunk az élet nehézségein, megpróbáltatásain, és ellenállhatunk a vádlónak, és legyőzhetjük azt a Bárány vérével és az igazságról szóló tanúbizonyságunkkal (Jel 12:11). Éppen ezért fel kell fegyverezni magunkat a kereszt erejéből fakadó tudással, az Isten igéjével, és fontos, hogy kövessük az Úr által adott célt és látást. 

Jézus által tapasztaljuk meg azt, hogy Isten velünk van. Őáltala kapjuk meg a mennyei Atya irántunk való szeretetét, bocsánatát és elfogadását, azaz kegyelmét. Ha Isten velünk, akkor Ő mindent egyben tart, és mindennek megadja a maga helyét és értelmét.

Még fiatalabb koromban egy kitűzőt viseltem a kabátomon. Ezen a kitűzőn két hatalmas tenyér volt ábrázolva és a tenyérben maga a világ, mely azt a jelentést sugallta, hogy Isten a tenyerén hordozza ezt a világot, benne téged és engem. Oly sokszor tapasztalhatjuk és láthatjuk, hogy ez a világ eltévelyedett Istentől, nem követi az Ő akaratát. Ráadásul „e világ istene” (2Kor 4:4), az ördög – ahogy a Biblia mondja – mindent megtesz, hogy eltérítse még Krisztus követőit is. Mégis Isten mint láthatatlan, de mégis valóságos és tapasztalható gondviselő velünk van. Nem hagy el minket. Nem hagyja el ezt a teremtett világot.

Sokunk számára ismerősek a Házi áldás szavai. Először nagymamámnál olvastam – még gyermekként –, és később a szobám falára is felkerültek e hitvalló szavak:

Hol hit, ott szeretet; 
Hol szeretet, ott béke; 
Hol béke, ott áldás; 
Hol áldás, ott Isten; 
Hol Isten, ott szükség nincsen!

Jézusban maga az Úristen van velünk, Ő van közöttünk, és Ő lehet életünk, családunk, munkánk, szolgálatunk, gyülekezeteink, magyar népünk középpontjában is. Adja az Úr, hogy az Ő szent jelenlétét tapasztaljuk meg ebben az újévben is, mert ha Isten velünk, akkor Krisztus kegyelme által áldásokat tapasztalunk meg a Szentlélek közösségében. Valamint megtapasztaljuk azt is, hogy még a nehézségek, megpróbáltatások is a javunkra formálódnak. Így lesz igaz a hitvallásunk: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” Ámen.

Imádkozzunk!

Mennyei Atyánk, áldunk téged, hogy azt ígérted Fiadban, hogy velünk maradsz minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy Jézusban találhatjuk meg életünk értelmét, igazi célunkat, és benne reménységünk lehet ennek az újévnek a kezdetén is, bízva abban, hogy nem hagysz el minket. Köszönjük, hogy szent Fiad által életet adtál és örök életet készítettél számunkra. Dicsőítünk Téged, hogy a benned való hit által kapjuk meg bűneink bocsánatát. Szentlelked győzzön meg minket arról, hogy mi az igazság és hogy aszerint járjunk a mindennapi életben.

Kérünk Atyánk, áldd meg a 2023-as újévet! Add békességedet, szeretetedet a szívünkbe. Kérünk, áldd meg azokat, akik betegségekkel küzdenek, és azokat, akiknek nincs békességük, mert háborúskodás van a kapcsolataikban vagy éppenséggel háború dúl az országukban. Kérünk, hozd el számukra a gyógyulást, a békét, a szabadulást! Segítsd meg magyar népünket az anyaországban, a külhoni területeken és a szétszórtságban. Könyörülj meg rajtunk és hozz ránk víg esztendőt! Segíts továbbra is hinni és bízni benned, Megváltó Urunk, mert ha te velünk vagy, akkor ki lehet ellenünk? Jézus Krisztus nevében kérünk mennyei Atyánk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.

Ft. Dr. Krasznai Csaba
püspök
Krisztus Egyesült Egyháza
Kálvin Egyházkerület

Vélemény, hozzászólás?