Menü Bezárás

Baricz Lajos: A székely Szűzanyához (Pünkösdi búcsú, 2004)

„Íme az anyád.” „Íme a Fiad” (Jn 19,26)

1.
A kereszt tövében lettél te anyánk,
kereszt tövén lettünk mi gyermekeid,
mikor Fiad szólott: „Íme az anyád”
és „Íme a Fiad!” Most ez lelkesít.

Ott állunk naponta a kereszt alatt,
melyen bűneinktől szüntelenül vérzik
az Isten Fia és anyai szíved.
Az elfásult lelkek, sajnos, ezt nem érzik.

Sokan cserben hagyták a kereszt jelét,
nem tekintenek már, Mária, feléd.
De te továbbra is édesanyjuk vagy.

Mater Ecclesiae – imádkozzál értünk,
gyermekeidért, míg mind célba érünk.
Hisz' benned, Anyánkban, bizodalmunk nagy.

2.
Ezer éve lettél, Mária, anyánk,
neked ajánlotta István a hazánk,
és reád testálta a szent koronát,
védjed és oltalmazd magyarok honát.

Regnum Marianum lettünk és vagyunk,
de nemcsak az ország; én, te, mi magunk,
kik szívünkben hordjuk István örökét.
Mért lett körülöttünk oly nagy a sötét?

Dúlhatta országunk tatár és török...
Századok múltán, lám, hétfelé törött –
Mária, oltalmazd István örökségét.

Ma is az vagy Te – Domina Hungarorum,
magyarok népének győzhetetlen fórum,
Szűzanyánk, oltalmazd István árva népét.

3.
Bizakodhatsz, árva székely;
ötszáz éve köztünk székel
népünk áldott asszonya,
csíksomlyói Szűzanya.

Mennyi veszélyt látott népünk –
Mária közbenjárt értünk.
Ő, a Napbaöltözött,
Csíksomlyóra költözött.

Őseink is hozzá jártak,
tőle vigasztalást vártak.
Vigasztalt is Mária,
Csíksomlyó szent asszonya.

Hozzá jövünk mi is bízva,
örvendezve, olykor sírva,
és meghallgat Mária,
Csíksomlyó védasszonya.

Ötszáz éve köztünk székel,
hiszem, hogy már ő is székely,
csíksomlyói Szűzanya,
áldott asszony, Mária.

4.
Hozzád siet ma sok-sok gyermeked,
Pünkösd szombatján hódoljon neked,
és megköszönje segítségedet.
Fiaddal együtt áldd meg népedet!

Minden magyar szív ma reád figyel,
bárhol is éljen a földkerekén;
szomjas szívünkben, palástod alatt
újjászületik, éled a remény.

Határok nyílnak, falak omlanak
országok között, vallások között,
így eggyé válhat lélek, szív, ajak.
Ma minden hívő fénybe öltözött.

Téged köszönt ma, Isten Asszonya,
az is, ki gazdag, az is, ki szegény,
a természet is téged ünnepel
a székely népnek hálaünnepén.

Téged köszönt ma, Isten Asszonya,
minden magyar szív és hódol neked.
Határok nyílnak, falak omlanak –
Hozzád siet ma minden gyermeked.

5.
Apámmal jöttem
először hozzád,
csodálva néztem
tündöklő orcád.

Azóta mindig,
ha erre járok,
apám-vonzásban
gyermekké válok.

Végy karjaidba,
védelmezz engem!
Anyám, anyácskám,
jóságod zengem.

Már befogadtad
apám s anyám is.
Védő palástod
borítsd reám is.

6.
Mily sok árva siet hozzád,
hogy a kebledre fogadd,
mert tudja, hogy szünet nélkül
árasztod jóságodat.

Ha van jó anya a földön,
minden bizonnyal Te vagy:
lehetünk hűtlenek hozzád,
a te szíved el nem hagy.

Anyánkká tett Fiad téged.
Méltósággal viseled.
Jó munkádban segít néked
lelkes angyali sereg.

Ötszáz éve közöttünk vagy
– ilyenek a székelyek! –
szeretnek és káromolnak,
hogy szíved is megremeg.

Ma is jönnek százezrével
székelyek és magyarok:
zeng a Somlyó hegye, mikor
dicsőítnek a dalok.

7.
Mikor néped veszélyben volt,
segítséged kérte;
a férfinép hadba vonult,
közbenjártál érte,
és legyőzte ellenségét,
szent hitét megvédte,
azóta is minden bajban
hite volt a vérteje.

Veszélyben van a székely nép,
ma is arra kérünk,
– most már nem a Fejedelem
a mi ellenségünk –
légy pártfogónk, helytállhassunk,
ne jöjjön a végünk,
ne tudjanak leszámolni
elleneink vélünk.

8.
Hét tőr járta át a lelked
méhed magzatáért,
megszenvedtél szent Fiaddal
az égi hazáért.

Hányszor sebezzük meg lelked,
égi Anyánk, néked,
szavainkkal, tetteinkkel
leszünk a pribéked.

Nem látszik meg a sok vágás
hársszobororcádon –
vigasztaló, engesztelő
szavad csendül szádon:

„Árva népem, székely népem,
Isten megáld téged,
hisz' a csodával határos
már a földi léted.

Az igazak mind szenvednek;
a szenvedés vége:
kínokkal szegélyzett utad
felvezet az égbe.”

9.
Hozzád kiált székely néped,
csíksomlyói Szűz Mária;
az élete gond, vesződés,
és az útja kálvária.

Sötét felhők gyűltek össze,
nem látják színét az égnek,
egyik napról a másikra
tengődés nekik az élet.

A székely nép viszi terhét,
reá rakott nagy keresztjét,
nem hoznak számára enyhet
sötét napok, holdas esték.

Hozzád kiált fel az égre,
néked könyörög az ének:
Ne hagyj elfogynunk az úton,
szabj határt a szenvedésnek.

10.
Mária, te babba,
Mária, te szép,
feltöltődni nálad
jövünk mi eléd.

A sötét napokból
jövünk mi, jövünk:
könnyű lett a lelkünk,
napba öltözünk.

Átváltozik arcunk,
mint tied, ragyog,
olyan tiszták lettünk,
mint az angyalok.

A szeretet szépít,
elfedi a bűnt;
csak jóra emlékszik,
a rossz tovatűnt.

Szép szeretet anyja,
Mária, anyánk,
szeresd székely néped,
összetört hazánk.

Szentlélek mátkája,
kegyelemmel tölt,
maradj közbenjárónk –
és jobb lesz a föld.

Mária, te babba,
Mária, te szép,
nálad feltöltődni
jöttünk mi eléd.

Marosszentgyörgy, 2004. május 29.
Fotó: Csúcs Endre

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük