Menü Bezárás

Nagy Miklós Kund: GRA-FO-MEDIA – 2023. PROTEST V.

Tiltakozom, tehát vagyok.

A sokat idézett Descartes-i gondolat így is módosítható.

Nyilván ez a hozzáállás is szervesen összeforrt a mindent megkérdőjelező gondolkodással, amelyre a francia filozófus a tanait alapozta, de a gondolattól radikálisan tovább is lépett. Nemcsak a kételyt juttatja érvényre, megpróbál fel is lépni a megfigyelt, vizsgált, megváltoztatni, eltüntetni kívánt jelenségek ellen.

Mai világunk tele van ilyenekkel, sokak szerint csakis ilyesmikkel, valamiért tehát mindenki tiltakozik. A mormogó tiltakozást meghaladó cselekvésre viszont az emberiségnek csupán kis hányada kész. A művészek jelentős része ellenben programszerűen is igyekszik sürgetni a jó irányú változásokat. Hogy mekkora sikerrel, abba most ne menjünk bele. Tény, hogy sokan úgy érzik, ki kell vetíteniük magukból mindazt az elégedetlenséget, ami az embertársaik többségét is rágja, izgatja, aggasztja. Úgy látják, tudatosítaniuk kell mindenkiben, hogy veszélyesen élünk, vesztünkbe rohanunk, egyén és közösség is pusztulásra ítéltetett, ha életmódunkon, gondolkodásunkon, társadalmi tétlenségünkön gyökeresen nem változtatunk.

A Protest címet viselő Gra-Fo-Media 2023 kiállítás is ezt tükrözi a marosvásárhelyi Art Nouveau Galériában. Látványosan, változatosan, sokféleképpen hasznosítva a grafika, valamint a fotó- és médiaművészet gazdag vizuális eszköztárát, képi kifejezőerejét, üzenethordozó képességét. Kicsit felborítva a hagyományos grafikai eljárások, a különféle tradicionális metszettechnikák és a kortárs kísérleti képalkotás, a digitális médiaművészet, a vegyes, fotografikai megoldások egyensúlyát, az utóbbiak javára. Ami természetesnek tekinthető, ha a tárlat meghatározó jelszavát s az ahhoz kapcsolódó tematika sajátosságait vesszük figyelembe.

De mi ellen is tiltakoznak a kiállítók? Talán könnyebb lenne azt sorolni, ami ellen nem!

A háború, a járványok, a környezetszennyezés, az éhezés, a szegénység, az elnyomás, a gyűlölködés, az elidegenedés, a növény- és állatvilág tönkretétele, az elmagányosodás, a faji, nemi, nemzetiségi megkülönböztetés, az autokrácia, a manipuláció, a közöny, a nyájszellem, a meghunyászkodás és megannyi egyéb baj, rendellenesség, veszélyforrás felmerül valamiképpen a Gra-Fo-Media Szalon anyagában. Azon se lepődjünk meg, ha álom és valóság, fikció és realitás ütközik vagy vegyül egymással a munkákon. Képzeletbeli régmúlt éppúgy felfedezhető a tárlaton, mint disztópikus jövőbeli jelenet, futballhuligános megnyilvánulás ugyanúgy, mint Molotov-koktélos rémkép. Sőt az sem meglepő, hogy van olyan grafika, amelyen önmagával száll vitába a művész. Talán épp a saját egónkkal szembeni keserédes tiltakozás lehet a legeredményesebb.

A Romániai Képzőművészek Szövetségének Marosvásárhelyi Fiókja által immár ötödször megrendezett PROTEST biennálé egyre bátrabban nyit nemcsak tematikailag, de területi vonatkozásban is. Amint nő a rangja, hírneve, úgy emelkedik a benevezők száma is. Idén 46 alkotó művei kerültek közönség elé, közülük 17 művész Maros, 8 Kolozs, 5 Temes, 3 Bihar, 3 Hunyad megyét képviseli, de Bukarest, Arad, Iași, Botoșani és Vrancea megye is képviselteti magát egy-egy kiállítóval.

A két székelyföldi megye, Hargita és Kovászna művészei valahogy nem figyeltek fel erre a seregszemlére, ők bizonyára a 7. Székelyföldi Grafikai Biennáléra koncentráltak az eltelt időszakban. Valószínűleg annak vonzóbb a nemzetközi rangja, anyagi háttere és több más sajátossága, de a marosvásárhelyi kiállítás is fejlődőképes. Az itteni művészközösség nemrég bizonyította Rómában, hogy a legrangosabb helyszíneken is méltóképpen tudja képviselni a honi művészet legjobb szintjét. Ezt a nívót kell tartania a grafikai szalonnak is. Ezúttal biztató jel, hogy több a külföldi benevező, mint korábban. Magyarországról Damó István, Hideg Margit és Palásti Erzsébet, Franciaországból Elena Hlodec, az Amerikai Egyesült Államokból Ana Golici van jelen grafikáival.

Hideg Margit művészi hitvallása

„Erkölcsi kötelessége az embernek, hogy harcoljon a jóért. A háború, a kényszerhelyzet csak egy ürügy arra, hogy a békét megtaláljuk.
Ahhoz, hogy megtaláljuk a békét, az aktív élet nem elég a felismeréshez. A mélyebb, belső realitás rétegeit kell megismerni, a gondolat erejét, ami él, mozgat és ellenállhatatlan.
A gondolatnak színe van, súlya, minősége és alakja van.
 Nem láthatjuk az igazságot, ha nem látunk át az élet dualitásán: Kilátástalanság – Biztonság, Egymásrautaltság – Elszigetelődés, Áldozat – Támadó stb.
Ez a folyamat ideiglenes – addig tart, amíg az ember felismeri ezeket az ellentéteket.
A három munkámon a spirál-, a mag- és a tojásmotívumot használom a változás állapotának a kifejezésére. A fényképeket papírból készült „Fény tárgyaimról” készítettem, utalva az eldobható papír ideiglenes állapotára, a mai ember felfogására az anyagról és az eldobható kultúránkról.”
Áldozatra hangolva / Gata de sacrificiu
2022, Elektrografika, 100 x 66 cm

Kilátástalanság / Nesiguranţă
2022, Electrografika, 100 x 66 cm

Egymásrautaltság / Interdependenţă
2022, Elektrografika, 100 x 66 cm

A tárlatrendezők és szervezők – Mariana Șerban, Puskai Sarolta, Mihai Stoica és segítőik – jó munkát végeztek, de nem kell feledniük, van még bőven kiaknázható tartalék. Elsősorban a fiatalok soraiban. Ők mindig nyitottak a grafikára, fotográfiára, videóművészetre, más digitális újdonságokra.

A mostani tárlatról egyébként furcsa módon hiányoznak a helybeli Művészeti Egyetem diákjai, akik tavaly figyelemre méltóan szerepeltek a rendezvényen. A fiatalság persze most is hallat magáról. A szakmai zsűri, amely tíz oklevelet is kiosztott ez alkalommal, külön diplomával jutalmazta a kiállítás legfiatalabb vizuális művészét, a vásárhelyi Horațiu Cristeat. Joggal kaphatott volna ilyen elismerést a kolozsvári művészeti egyetem mester szakos hallgatója, Miholcsa Dávid-Lehel is. A többi oklevél Damó István, Vică Tilă-Adorian, Puskai Sarolta, Mihai Tătulescu, Ana-Maria Panaitescu, Alexandra Călinescu, Molnár Dénes, Bantta Annamária és Daniel Ștefan Bocșe birtokába jutott.

Puskás Sarolta: Ments meg minket, Bárányunk!

Damo István: Hezitálás

Miholcsa Dávid-Lehel: Termőföld

Mariana Serban: Mi lesz belőlünk?

Dorel Cozma: Menekülés a pokolból

Kálmán B. Enikő: Jelenések 3. 

Zilahi Nono: Underground Mining IX

Mana Bucur: Equus

Molnár Dénes: Homokóra

Dorel Gaina: Rémálom! Fel kell ébredni!

Vélemény, hozzászólás?